Termes i condicions d'us

Mitjançant el domini wapalleida.com, l'empresa TOVIGER, S.L. gestiona la seva pàgina web amb l'objectiu de donar a conèixer el negoci i informar puntualment als seus clients sobre les novetats, promocions, events i temes que puguin ser del seu interès.

WAP@ (TOVIGER, S.L.) informa al client que les dades que li siguin entregades seran incloses en fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes CGC a aquest tractament.

    La seva denominació social és TOVIGER, S.L.
    El seu CIF és B25325473
    El seu domicili social està al C/ Pi i Margall, 4 de Lleida
    Inscrita al Registre Mercantil de LLEIDA


Wapalleida.com fou creada utilitzant el Software Prestashop Shopping Cart. WAP@ (TOVIGER, S.L.) disposa dels permisos necessaris dels seus proveïdors per a la utilització de les imatges, textos, dissenys, logotips, vídeos, àudio material, animacions, o qualsevol altre contingut d'aquest web,  i per tant, queda prohibida la seva còpia, reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació.

WAP@ (TOVIGER, S.L.) rebutja la responsabilitat que es derivi de la no apropiada utilització o inadequat propòsit dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells.

WAP@ (TOVIGER, S.L.) no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir des de les pàgines de WAP@ (TOVIGER, S.L.). La presència d'enllaços en les pàgines web de WAP@ (TOVIGER, S.L.) té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

WAP@ (TOVIGER, S.L.) garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat .

El Client tindrà dret a l'accés, modificació o cancel·lació de totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per exercitar aquesta acció el Client, només s'ha de remetre un correu electrònic a info@wapalleida.com. El client és el responsable de la veracitat de les dades